Over StiMo

 

Stichting Materiaalorganisaties (StiMo) zet zich in voor het optimaliseren van de levenscyclus van huishoudelijke en bedrijfsmatige verpakkingen. Het gaat hierbij om de inzet van het materiaal als grondstof ten behoeve van de productie, het gebruik en hergebruik en het inzamelen en recyclen. Op deze manier maken we zo efficiënt mogelijk gebruik van grondstoffen en materialen.

 

Lees verder

Circulaire economie

De circulaire economie is erop gericht om het gebruik van grondstoffen te verminderen, hergebruik en recycling te bevorderen, de afvalproductie te beperken en zo de ecologische voetafdruk van menselijke activiteit te verminderen.

Circulaire economie

Verduurzaming

Duurzaamheid is breder dan alleen circulariteit. Duurzaamheid heeft betrekking op mensen, de planeet en de economie. Daarbij spelen klimaatdoelstellingen, duurzaam beheer van grondstoffen, reductie in het gebruik van CO₂ en de energietransitie een voorname rol.

Verduurzaming

Nieuw secretariaat voor Stichting Materiaalorganisaties

Per 1 juli 2023 heeft de Stichting Materiaalorganisaties (StiMo) haar secretariaat ondergebracht bij Lejeune Association Management in Den Haag.

Nieuw secretariaat voor Stichting Materiaalorganisaties

Aangesloten organisaties

© StiMo 2023

 
 

Privacy  |  Disclaimer  |  Contact