Disclaimer

Deze website is een uitgave van de Stichting Materiaalorganisaties (StiMo). Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld, is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. StiMo kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen.

 

Het is verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van StiMo informatie op de website op te slaan, te veranderen, openbaar te maken, te versturen, te verkopen of op andere wijze over te dragen aan derden.

 

Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van StiMo en/of de met haar verbonden organisaties. Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website van StiMo wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.

 

Copyright © 2023 StiMo. Alle rechten voorbehouden.

© StiMo 2023

 
 

Privacy  |  Disclaimer  |  Contact