Aangesloten organisaties

 

 

Stichting Papier Recycling Nederland

Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) geeft uitvoering aan het Papiervezelconvenant. Het Papiervezelconvenant tussen PRN en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is te zien als een vangnet voor de papierkringloop, met twee belangrijke garanties: een afnamegarantie en een afzetgarantieprijs. Hiermee zorgt de papier- en kartonketen voor een goed en altijd functionerend recyclingsysteem. PRN monitort de recycling van niet-verpakkingen van papier en karton en rapporteert daarover aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarnaast zet PRN zich, namens het bedrijfsleven en samen met de gemeenten, in voor een optimale en kwalitatief hoogwaardige inzameling en recycling van oud papier en -karton.

 

 

Stichting Duurzaam Verpakkingsglas
Stichting Duurzaam Verpakkingsglas (SDV) stimuleert de kringloop van glazen verpakkingen. Het doel is het sluiten van de verpakkingsketen door middel van brongescheiden inzameling via de glasbak, tegen zo laag mogelijke kosten en een zo hoog mogelijk milieurendement. Daartoe ondersteunt SDV alle partijen die zijn betrokken bij de productie, de afzet, het gebruik, de inzameling, recycling en het hergebruik van glasverpakkingen.

 

 

stichting kringloop hout
Stichting Kringloop Hout

Stichting Kringloop Hout bevordert de kringloop van houten verpakkingen. Doel is het verder verduurzamen en sluiten van de productketen van houten verpakkingen en het promoten van de grondstof hout. Stichting Kringloop Hout vertegenwoordigt de Nederlandse keten van houten verpakkingen en ondersteunt organisaties en bedrijven die zijn betrokken bij de productie, gebruik, hergebruik, inzameling en recycling van houten verpakkingen. Stichting Kringloop Hout deelt kennis en ervaring over houten verpakkingen en participeert in diverse overlegstructuren.

 

 

NRK Verpakkingen
NRK Verpakkingen behartigt de belangen van bedrijven in de kunststof verpakkingssector. De thema’s waar NRK Verpakkingen zich met name op richt zijn: voedselveilige verpakkingen, van afvalbeheer naar een circulaire economie, imago van kunststofverpakkingen en praktische ondersteuning aan leden.

 

 

Metalen Verpakkingen Nederland
Metalen Verpakkingen Nederland (MVN) is de brancheorganisatie van fabrikanten van metalen verpakkingen. In samenwerking met het Afvalfonds Verpakkingen werkt MVN aan het sluiten van de kringloop voor hergebruik van metalen verpakkingen. Daarmee wordt het duurzame gebruik van grondstoffen en energie bevorderd.

© StiMo 2023

 
 

Privacy  |  Disclaimer  |  Contact