Over StiMo

Stichting Materiaalorganisaties (StiMo) behartigt de belangen van vijf individuele materiaalorganisaties rondom de verpakkingsmaterialen papier/karton, hout, kunststof, glas en blik, namelijk: Stichting Papier Recycling Nederland (PRN), Stichting Duurzaam Verpakkingsglas (SDV), NRK Verpakkingen, Stichting Kringloop Hout (SKLH) en Stichting Kringloop Blik (SKB). De materiaalorganisaties zetten zich gezamenlijk in voor het optimaliseren van de levenscyclus van verpakkingen en het bevorderen van een optimale inzameling en recycling. StiMo richt zich op het verder sluiten van de verpakkingsketen als een van de fundamenten voor de circulaire economie.

 

Binnen het kader van het Besluit Beheer Verpakkingen en de Raamovereenkomst Verpakkingen II (2013-2022, met afspraken tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu (nu: ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het verpakkende bedrijfsleven) vervullen PRN, SDV, NRK Verpakkingen, SKLH en SKB de functie van materiaalorganisatie voor de betreffende materiaalsoort.

 

StiMo is in 2014 opgericht. Met de komst van de stichting kreeg de jarenlange informele samenwerking en kennisoverdracht van de materiaalorganisaties binnen het verpakkingsdossier een stevig fundament. De materiaalorganisaties werken via StiMo samen aan dossiers met een gezamenlijk belang.

 

 

Wat we doen

 

Onze activiteiten richten zich op:

 

  • Het volgen en interpreteren van relevante maatschappelijke ontwikkelingen binnen het werkveld zoals wet- en regeling en beleid met betrekking tot verpakkingen, inzameling en recycling, marktontwikkelingen met betrekking tot duurzaamheid. StiMo beoordeelt deze ontwikkelingen op consequenties voor de branche en keten.

 

  • Het informeren van de aangesloten organisaties over ontwikkelingen en mogelijke consequenties, het bepalen van het gezamenlijke standpunt en inzet met betrekking tot deze ontwikkelingen.

 

  • Het ontplooien van initiatieven en het vertegenwoordigen van de materiaalorganisaties in het overleg met beleidsmakers, in overleginstanties en in vertegenwoordigende organisaties die voor de sector van belang zijn.

 

  • Het delen van kennis en informatie met overheden, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties over de verpakkingsindustrie en -keten evenals over de inspanningen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit.

© StiMo 2021

 
 

Privacy  |  Disclaimer  |  Contact