Samenwerking en partners

 

 

Afvalfonds Verpakkingen

Geeft namens het verpakkend bedrijfsleven uitvoering aan de producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen, met als doel het realiseren van de recyclingdoelstellingen voor verpakkingsafval

 

 

 

Nedvang

Registreert en stimuleert gemeenten en afvalbedrijven bij het inzamelen en                                                                              recyclen van verpakkingen

 

 

 

Federatie Herwinning Grondstoffen

Overkoepelend platform voor de recyclingketen in Nederland, en vertegenwoordigt de recyclingsector op gezamenlijke thema’s

 

 

 

Kennisinstituut Duurzaam Verpakken

Adviseert en inspireert bedrijven op het gebied van duurzaam verpakken

 

© StiMo 2023

 
 

Privacy  |  Disclaimer  |  Contact