Circulaire economie

De circulaire economie is erop gericht om het gebruik van grondstoffen te verminderen, hergebruik en recycling te bevorderen, de afvalproductie te beperken en zo de ecologische voetafdruk van menselijke activiteit te verminderen.

 

Het circulair maken van de materiaalketens is een uitdaging waarin StiMo samenwerkt met zowel ketenpartijen als het bedrijfsleven, gelieerde organisaties en de overheid. We zetten hierbij in op (keten)samenwerking en verdere innovatie op het gebied van duurzaam verpakken.

 

Bij het circulair maken van de verpakkingsketen gaan we uit van de R-hiërarchie, waaronder redesign, reduce, reuse en recycle. Ontwikkelingen rondom circulariteit zijn volop in beweging. Denk bijvoorbeeld aan ‘design for recycling’, hergebruik, systemen om afgedankte verpakkingen in te zamelen, te sorteren en te recyclen. Maar ook aan hernieuwbare en biobased en biodegradable materialen. StiMo volgt en deelt deze ontwikkelingen en ontplooit initiatieven op het gebied van duurzaamheid en circulariteit.

Papier en karton zijn biobased materialen die goed recyclebaar zijn. Om de kringloop van papier te sluiten is een schone, droge en aan de bron gescheiden stroom oudpapier noodzakelijk. De vervuiling van ons oudpapier neemt echter toe. Samen met haar ketenpartners werkt PRN aan bewust-wording bij burger en bedrijf. Bijvoorbeeld met de Scheidingswijzer waarin staat vermeld wat wel en niet bij het oudpapier mag. Alle schakels in de papierkringloop kunnen hun bijdrage leveren aan een optimale recycling: van de burger die zijn oudpapier naar de oudpapierbak brengt tot de verpakkingsproducent die al bij het ontwerp van de verpakking rekening houdt met de recyclingfase.

Voor de verduurzaming van de kunststof verpakkingsketen moet verder gekeken worden dan alleen naar resource efficiency. De verlaging van de milieudruk in de hele levenscyclus van de product/verpakkingsketen moet centraal staan. Gezien de vele verschillende toepassingen van kunststof zijn er in de Routekaart materiaalverduurzaming 5 richtingen uitgewerkt om de gewenste verduurzaming te realiseren: reduce, re-use, recycle, redesign en renew.

Producthergebruik en reparatie van houten verpakkingen zoals pallets is vanzelfsprekend. Aangezien houten verpakkingen vaker worden hergebruikt, neemt ook de levensduur toe. Houten verpakkingen lenen zich bij uitstek voor reparatie, waarna de houten verpakking opnieuw op de markt kan worden ingezet.

Metalen verpakkingen zijn oneindig te recyclen zonder verlies van kwaliteit en eigenschappen. Metalen verpakkingen passen daarmee uitstekend binnen het gedachtegoed van de circulaire economie waar efficiënt en duurzaam gebruik en hergebruik van grondstoffen centraal staan. Na gebruik worden metalen verpakkingen gesorteerd, omgesmolten en gerecycled. In Nederland wordt 95% van alle op de markt gebrachte metalen verpakkingen gerecycled.

Al het gebruikte verpakkingsglas dat je in de glascontainer doet, wordt gerecycled. Schoon in = schoon uit: vervuiling die niet in de glasbak komt, hoef je er ook niet uit te halen. Hoe minder vervuiling, hoe minder glasscherven tijdens het recyclingproces verloren gaan. Als de consument nog beter zijn glas scheidt en het recyclebedrijf nog betere sorteertechnieken inzet, kunnen de glasfabrieken nog meer scherven als grondstof inzetten. Zo helpt iedere schakel om de glaskringloop helemaal te sluiten.

© StiMo 2023

 
 

Privacy  |  Disclaimer  |  Contact