Verduurzaming

Duurzaamheid is breder dan alleen circulariteit. Duurzaamheid heeft betrekking op mensen, de planeet en de economie. Daarbij spelen klimaatdoelstellingen, duurzaam beheer van grondstoffen, reductie in het gebruik van CO₂ en de energietransitie een voorname rol.

 

In de route naar verdere verduurzaming van verpakte producten en verpakkingsmaterialen zet StiMo in op vermindering van de milieu-impact van verpakkingen door het verder verhogen van recycling en het terugdringen van verpakkingsafval. Dit gebeurt bijv. via duurzame verpakkingen, het verder sluiten van ketens en het optimaliseren van inzamelen en recyclen.

Een van de bijzondere en positieve eigenschappen van hout is dat hout CO₂ opslaat. Omdat hout een hernieuwbare grondstof is, is dit een effectieve manier om CO₂ vast te leggen, zowel in het bos als in duurzame producten als verpakkingen die ervan gemaakt worden. Door het verlengen van de levenscyclus (door middel van hergebruik, reparatie en recycling van verpakkingen en materialen) wordt CO₂ bovendien langer vastgehouden.

Metalen verpakkingen zijn een verantwoorde keuze voor een duurzamere verpakkingsstrategie. Voedingsmiddelen en non-food zijn lang houdbaar bij kamertemperatuur en gaan voedselverspilling tegen. Metalen verpakkingen zijn uitstekend te recyclen zonder verlies van kwaliteit en eigenschappen. Er is 2/3 minder energie nodig om metaal te recyclen dan dat er gebruikt wordt bij het primaire productieproces.

Het duurzame karakter van glas: 15% van de flessen wordt opnieuw gevuld, dit glas komt terug via statiegeld. Eenmaal gemaakt is verpakkingsglas oneindig recyclebaar, zonder verlies van eigenschappen. Een fles of pot bestaat al voor 50 tot 85% uit gerecycled glas. Zo besparen we grondstoffen en energie. Elke 10% inzet van scherven bespaart 2,5% energie in de glasovens. Elke 1.000 kg glasscherven in het productieproces bespaart 1.200 kg zand en andere grondstoffen, en daardoor 580 kg CO₂ in de glasfabriek en de keten.

“Hoewel onnodig gebruik van kunststoffen … aangepakt wordt, zal in veel andere toepassingen kunststof de meest duurzame en effectieve optie blijven. Omdat het materiaal sterk, licht en veelzijdig is, heeft het tal van toepassingen zoals voor … verpakkingsmateriaal voor consumenten-goederen en voedingsmiddelen.”

Quote uit de brief van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven, 12 maart 2021

De kringloop van papier en karton is een voorbeeld voor de circulaire economie. Hout-vezels vormen de basis voor de productie van papier en karton. Hout is een hernieuwbare grondstof. De bossen van de papierindustrie worden duurzaam beheerd en zijn gecertificeerd. Bossen nemen CO₂ op, die in producten van papier en karton blijft opgeslagen. Ook na recycling daarvan. Papier en karton worden gemiddeld 7x gerecycled. En 89% van wat in Nederland op de markt wordt gebracht, wordt ingezameld en hergebruikt. Oudpapier is bovendien de belangrijkste grondstof voor nieuw papier: 86% van het in Nederland gemaakte papier en karton bestaat uit oudpapier.

© StiMo 2023

 
 

Privacy  |  Disclaimer  |  Contact