Visie

De bij StiMo aangesloten materiaalorganisaties spelen een fundamentele rol in de materiaal- en productontwikkeling evenals de (recycling)kringloop en verdere verduurzaming. Samen hebben wij het doel om de verpakkingsketen verder te sluiten als één van de fundamenten voor een circulaire economie.

 

Het verduurzamen van materiaalketens is een uitdaging waarin de hele keten, van grondstofleverancier tot en met eindgebruiker, verantwoordelijkheid heeft. Evenals producenten, importeurs en (lokale) overheden. De aangesloten materiaalorganisaties beschikken over materiaal specifieke kennis en expertise en dragen bij aan het realiseren van de ambities van de Raamovereenkomst partijen. Dit gebeurt op diverse vlakken zoals de jaarlijkse monitoring recycling verpakkingen, materiaal specifieke projecten en verduurzamingsplannen.

 

De bij StiMo aangesloten materiaalorganisaties hebben een gemeenschappelijk belang: het optimaliseren van de levenscyclus van huishoudelijke en bedrijfsmatige verpakkingen. Het gaat hierbij om de inzet van het materiaal als grondstof ten behoeve van de productie, het gebruik en hergebruik en het inzamelen en recyclen van verpakkingsmateriaal. Dit resulteert in een zo efficiënt mogelijk gebruik van grondstoffen en materialen.

 

© StiMo 2023

 
 

Privacy  |  Disclaimer  |  Contact